Ajk home page ASKO KORPELA

asko4.jpg o English

Ansioluettelo
Korpela Asko Juhani
Opinnot, harjoittelu, opintomatkat
Päätoimet ja virkavapaudet
Opetustehtävät kauppakorkeakoulussa
Sivutoimet ja luottamustoimet
Tutkimukset ja julkaisutoiminta
Kielitaito
Lehtikirjoitukset

professori (1999 TasPres)
kauppatieteiden tohtori
kansantaloustieteen lehtori
Helsingin kauppakorkeakoulu
kotiosoite: Kirkkotie 5 A 1, 73300 NILSIÄ
* email:askokorpela.@gmail.com
* homep: http://www.askokorpela.fi GSM +358-50-529 9539 *


Ansioluettelo

päivitys vuodelta 1994
Opetusta kauppakorkeakoulussa 30 vuotta
Kirjoja 30 painosta, yhteensä 96765 kpl
Lehtikirjoituksia 211, esitelmiä 139
Ekonometrinen AJKA malli käytössä 20 vuotta

Korpela Asko Juhani
020637-473X Virolahti
vanhemmat: maanvilj Vilho Korpela ja Tyyni Maria os Värri.
640927 vaimo Salli Tellervo os Korhonen.
670117 tytär Salla Kaarina
690315 tytär Sanna Leena
570531 Ylioppilas. Kymin yhteiskoulu.
610912 Ekonomi. Kauppakorkeakoulu.
640218 Kauppatieteiden kandidaatti. Kauppakorkeakoulu.
66 Kauppatieteiden maisteri, Kauppakorkeakoulun promootio.
711210 Kauppatieteiden lisensiaatti. Kauppakorkeakoulu.
820611 Kauppatieteiden tohtori. Helsingin kauppakorkeakoulu.
Väitöskirja: AJKA, An Econometric Model for Finland.
860301 Vuoden opettaja. KYn valinta.
990730 Eläkkeelle kansantaloustieteen lehtorin virasta.
991112 Professorin arvonimi, Tasavallan Presidentti
Lisätietoja: henkilökohtaista o ideologinen vakaumus o harrastukset


Opinnot, harjoittelu, opintomatkat

58-67 Opintomatkoja ja kesäharjoittelua Länsi-Saksassa, Englannissa, Ranskassa, Sveitsissä, Hollannissa, Tanskassa, Ruotsissa, Itävallassa, Unkarissa, Jugoslaviassa, Italiassa ja Kreikassa.
68-86 European meeting. Econometric Society.
Amsterdam, Barcelona, Wien, Budapest (2), Helsinki.
72-87 Esiltelmämatkoja Puolaan 4, Neuvostoliitton 4.
73-74 ASLA-Fulbright senior stipendiaattina University of Pennsylvania, Yhdysvallat.
8410 Pohjoismainen makromallikongressi. Kööpenhamina.

Päätoimet ja virkavapaudet

61-65 Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos.
61-64 Kansantaloustieteen vt assistentti.
64-67 Kansantaloustieteen assistentti.
68-70 Perustutkimuslaitoksen tutkija.
71-72 Kansantaloustieteen vt lehtori.
73- Kansantaloustieteen lehtori.
72-86 Toiminta venäjän kielen neuvottelu- ja esitelmätulkkina
76k Virkavapaus (osittain). Väitöskirjatyö.
76s Virkavapaus (2/3). Turun kauppakorkeakoulun kansanta-loustieteen professorin viran (3/5) hoitamista varten.
76-80 Kansantaloustieteen laitosneuvoston jäsen.
7909 Kansantaloustieteen vs professori (B5).
82 Virkavapaus (osittain). Väitöskirjatyö.
83-85 Laskentakeskuksen johtokunnan jäsen.
9710 Puheenjohtaja arviointilautakunnassa, joka arvioi kaksi kaksi taloustieteellistä tiedekuntaa Viron korkeimman opetuksen ministeriön toimeksiannosta.


Opetustehtävät kauppakorkeakoulussa

66- Kansantaloustieteen peruskursseja ja seminaariharjoituksia
71- Suomen kansantalouden ajankohtaisia ongelmia
71- ATK-menetelmien opetusta ja harjoituksia
72- Matemaattista taloustiedettä
74- Suomen kansantalouden ekonometrinen malli, makroteoria, mallin rakentaminen, ennusteet ja talouspolitiikka
83- Makrotaloustieteen runkokurssi
83- Ekonometrian harjoitukset
85 Mikrotaloustieteen runkokurssi
96 Makroteoria ja Suomen kansantalous, Helsingin kauppakorkeakoulun ensimmäinen internet kurssi kansantaloustieteessä.
97 Makrotaloustieteen perusteet ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille (400) completely in internet
99 Makrotaloustieteen perusteet ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille (400) completely in internet
 


Sivutoimet ja luottamustoimet

67- Asiantuntijalausuntoja taloustiedon opetuksesta ja oppikirjoista ammattikasvatushallitukselle
66-9 Aamulehden avustaja.
68-70 Ekonomian avustaja. Ekonomian Suuntaviitat osaston toimittaja.
68-9 Myynti- ja mainoskoulu. Yleisen talousopin opettaja.
64- Kauppatieteiden kandidaattiyhdistyksen jäsen.
66- Kansantaloudellisen yhdistyksen jäsen.
67- Valtiotieteellisen yhdistyksen jäsen.
68-77 Ekonomiliiton jäsen.
68-78 Round Table 25n jäsen.
70- Talousteos Korpela KYn toimitusjohtaja ja vastuunalainen yhtiömies.
71-79 Talouselämän avustaja. Uudelleen 84-85.
71-3 Ekonomiliiton talous- ja yhteiskuntapoliittisen toimikunnan jäsen.
73-78 Suur-Helsingin Osuuspankin Runeberginkadun konttorin valvoja.
75-6 Erikoistoimituksen avustaja, Oy Mainos-TV-Reklam Ab.
7601 Kansantaloustieteen vt professori,
-12 Turun Kauppakorkeakoulu (3/5 virasta).
75-76 ESEM76, järjestelytoimikunnan sihteeri, 12 kk.
78- Suur-Helsingin Osuuspankin edustajiston jäsen.
81-85 Valtioneuvoston asettaman englannin kielen tutkijalautakunnan varajäsen.
83- Osuuspankkilehden kolumnisti.
8308 Voittajien haastattelupisteen päätulkki. Yleisurheilun MM.
860628 Vastaväitös Jyväskylän Yliopisto. Jouko Konttinen: Suomen kansantalouden suhdanne-ennusteista ja niiden osuvuudesta.

Tutkimukset ja julkaisutoiminta

63 Suomen itsenäisyyden ajan kauppasopimuspolitiikka. Kansataloustieteen laudaturtutkielma, 185 s.
66 Suomen kauppasopimusneuvottelut. Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen monisteita 16, valtio-opin laudaturtutkielma, 301 s.
67- Kansantalous - osat ja kokonaisuus. KYn Kirja- ja paperikauppa, Tampere, taloudellisen tiedon vuoden julkaisu, 116 s, 4 p, 382 s 1977. (24000)
69- artikkeleita useiden kustantajien kokoomateoksiin kuten WSOYn Ulkomaankaupan käsikirja, Rahatalouden tietokirja, Ongelmien yhteiskunta.
70- Kansantaloutemme peruspiirteet. Talousteos Korpela KY, Tampere, oppikirja 87 s. 8 painos 1980. (39000, + ruots 4000)
72 Effect of tariffs on imports to Finland. The Helsinki School of Economics, series II 11, Helsinki, lisensiaattityö 191 s.
72- Pieniä oppi- ja harjoituskirjoja, opintomonisteita ja tieto-koneohjelmistojen käsikirjoja (myös ruotsin ja englannin kielillä).
72- Kerrostaloasuntojen hintaindeksi. Tutkimus Suur-Helsingin Osuuspankille.
76- HKKK (nykyään AJKA) ennuste 20 kertaa. Runsaasti lehtikommentteja.
77- Taloutemme rakenne ja toiminta. Talousteos KY, Tampere ja Jyväskylä, oppikirja, 210 s., 8 painos 1986. (28000)
82 AJKA, An Econometric Model for Finland. Helsingin kauppakorkeakoulu A:36, Helsinki, väitöskirja, 248 s.
74- ABANK vuositietopankki ja TREND/3000 tietokone-ohjelmisto opetus-, tutkimus- ja palvelukäyttö. AJKA malli. Ekonometrisen makromallin estimointi ja ratkaiseminen.

Opiskelijakäyttö 1984 1985 1986 1987
                  203  321  279   93 opiskelijaa.

86- Kansantalouden AJKA-mallin mikrotietokonesovellutukset.

Kielitaito: suomi (äidinkieli), ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, italia, puola, espanja, viro, unkari.
Kirjallisuus o Lehtikirjoitukset

Asko Korpela 20100329 (19990215) o askokorpela.@gmail.com o Kotisivu